کتاب الکترونیکی تندآموز شبکه

نام کتاب : تندآموز شبکه نویسنده : مریم ناخدا – نیکل آران ناشر : – تعداد صفحات : ۲۶ فرمت کتاب الکترونیک : pdf.* شبکه های کامپیوتری مجموعه ای از کامپیوترهای مستقل متصل به یکدیگرند که با یکدیگر ارتباط داشته و تبادل داده می‌کنند. مستقل بودن کامپیوترها بدین معناست که …

ادامه مطلب