چگونه در utorrent تبلیغات را غیرفعال کنیم؟

برای غیرفعال کردن تبلیغات در uTorrent از منوی آن به مسیر زیر بروید: Options > Preferences > Advanced سپس در کادر مربوط به filter: یک به یک موارد زیر را جستجو کرده و سپس مقدار آنها را با دبل کلیک کردن روی آنها به false تغییر دهید: